Xunta de Galicia
Vostede está aquí:

Funcións da Rede REDIC

 

- Achegar a actuación administrativa comercial aos seus usuarios, coordinando as relacións entre os comerciantes e as Administracións.

- Conseguir unha ordenación comercial eficiente e competitiva.

- Potenciar os centros comerciais tradicionais, favorecendo a súa consolidación como función de centralidade urbana.

- Facilitar o acceso á información especializada, mediante a utilización de ferramentas telemáticas especificas para ese efecto.

- Participar nos estudos sobre a situación do comercio local, que deben identificar os factores sociais, económicos e urbanísticos que condicionan a súa dinámica.

- Realizar propostas de actuación sobre as estratexias e investimentos a desenvolver, tanto nas actuacións territoriais de inspiración comercial, así como nas que afecten aos equipamentos colectivos.

- Executar actuacións de carácter promocional que dinamicen o comercio.

- Calquera outras actuacións e/ou proxectos que coadxuven á efectiva racionalización e modernización da estrutura comercial, así como a creación ou captación de oportunidades de negocio, que redunden na mellora da calidade de vida e no fomento do atractivo da cidade.