Xunta de Galicia
Vostede está aquí:

O que debes saber antes de empezar

 

Crear unha empresa pode ser unha oportunidade para incorporarse ao mercado de traballo e/ou para mellorar as expectativas profesionais e persoais a través do desenvolvemento dunha idea

Crear unha empresa converte aos seus promotores en Emprendedores , no sentido de acometer un proxecto que implica traballo e normalmente presenta dificultades.

Para pór en marcha unha empresa, en primeiro lugar requírese ter unha “boa idea” e para convertela en realidade. O proceso implica necesariamente por unha banda, o percorrido a través dunha serie de fases até chegar ao obxectivo final e por outra, a toma dunha serie de decisións (forma xurídica, modalidades de contratación, posibles subvencións e axudas a solicitar...) tendo en conta unha serie de factores de decision básicos, evitando na medida do posible, o caer nos os 15 errores mas comunes que cometen os emprendedores/as.

 

Plan Económico- Financeiro


Recolle toda a información de carácter económico e financeiro referente ao plan de empresa, para determinar a súa viabilidade económica. Tratase de analizar si o proxecto reúne as condicións de rendibilidade, solvencia e liquidez necesarias para levalo a cabo. Para a realización do plan pode utilizar  o seguinte instrumento: “Viable”.