Xunta de Galicia
Vostede está aquí:

Obtención de certificados e información do rexistro

 

 

Documentos a presentar:

 • Solicitude na que figuren os datos de identificación do solicitante (nome, NIF, domicilio, número de teléfono e sinatura) e contido da solicitude dirixida ao Rexistro competente.
   
 • Prazo de solicitude de inscricións ante o rexistro de asociacións correspondente: un mes dende a formalización do acto que motiva a inscrición.
   

As inscricións, solicitudes de certificacións ou información, no Rexistro de Asociacións, están sometidas ao pagamento da taxa correspondente, polo que xunto coa solicitude de inscrición deben presentar xustificante de pagamento. Ante calquera dúbida pode dirixirse a:
 

rexistro.asociacions@xunta.es

 

Direccións de rexistros:
 

 • Rexistro Central de Asociacións
  Secretaría Xeral da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela
 

 • Rexistro Provincial de Asociacións da Coruña

Praza Luís Seoane, s/n
15008 - A Coruña
 

 • Rexistro Provincial de Asociacións de Lugo

Rolda dá Muralla, 70
27001 - Lugo
 

 • Rexistro Provincial de Asociacións de Ourense

Avenida dá Habana, 79
32004 - Ourense
 

 • Rexistro Provincial de Asociacións de Pontevedra

Fernández Ladreda, 43 - 9º
36003 - Pontevedra