Xunta de Galicia
Vostede está aquí:

Axudas Autonómicas

 

ANO 2018

SUBVENCIÓN PARA ASOCIACIÓNS DE COMERCIANTES SEN ÁNIMO DE LUCRO.

ORDE do 20 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen ánimo de lucro para a dinamización dos centros comerciais abertos e prazas de abastos de Galicia, e se procede á súa convocatoria (IN219A).

SUBVENCIÓN PARA ASOCIACIÓNS E FEDERACIÓNS DE COMERCIANTES SEN ÁNIMO DE LUCRO DE ÁMBITO SUPRAMUNICIPAL

ORDE do 20 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro de ámbito superior ao municipal ou federacións, para a revitalización do comercio de proximidade e a incentivación do consumo a través do tícket de dinamización comercial, e se procede á súa convocatoria (IN220A).

SUBVENCIÓNS PARA FORMACIÓN DE APRENDICES

ORDE do 15 de febreiro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións aos obradoiros artesáns para incentivar a realización de acordos de formación de aprendices e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento IN201K).

Acceso directo para a cumprimentación

SUBVENCIÓNS PARA PROXECTOS DE EXPANSIÓN COMERCIAL

ORDE do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para proxectos de expansión comercial e novas fórmulas de comercialización no sector comercial e artesanal, e se convocan para o ano 2018 (código de procedemento IN228A).

Acceso directo para a cumprimentación

SUBVENCIÓNS PARA A DIXITALIZACIÓN E MODERNIZACIÓN DE EMPRESAS COMERCIALES E ARTESANAIS.

ORDE do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a dixitalización e modernización de empresas comerciais e artesanais, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento IN201H).

Acceso directo para a cumprimentación

SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DA COMERCIALIZACIÓN DA ARTESANÍA GALEGA E IMPULSO DA COMPETITIVIDADE DO SECTOR ARTESANAL.

ORDE do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento IN201G).

Acceso directo para a cumprimentación

BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE FORMACIÓN NA DIRECCIÓN XERAL DE COMERCIO E CONSUMO

ORDE do 20 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das bolsas de formación na Dirección Xeral de Comercio e Consumo e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento IN225A).

Acceso directo para a cumprimentación

ANO 2017

PREMIOS SMART COMMERCE DE GALICIA

ORDE do 1 de xuño de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se fai pública a convocatoria para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, dos premios Smart Commerce de Galicia 2017 (código de procedemento IN214C).

SUBVENCIÓNS A CONCELLOS DE GALICIA PARA A MODERNIZACIÓN DE EQUIPAMENTOS COMERCIAIS.

ORDE do 2 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións aos concellos galegos para a creación de espazos activos de emprendemento comercial no medio rural e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento IN201I)

ORDE do 12 de abril de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos concellos galegos, ás asociacións e ás cooperativas de persoas praceiras dos mercados e prazas de abastos para a consecución de mercados de excelencia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento IN223A).

ANO 2016

SUBVENCIÓNS PARA FOMENTAR A REMUDA COMERCIAL.

ORDE do 22 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para fomentar a remuda comercial e se procede a súa convocatoria para o ano 2016 (código de procedemento IN216A).

 

Documentos relacionados

A Comunidade Autónoma dispón dunha guía, Guia del Ciudadano, na que se ofrece información clara e concisa das axudas e subvencións, de interese para o cidadán xestionadas polas diferentes consellerías.

As buscas poden realizarse utilizando os seguintes criterios:

   1. Materia.
   2. Perfil do cidadán ao que vai orientado o procedemento.
   3. Organismo responsable.
   4. Tipo de procedemento.

Tamén se poden utilizar varios criterios á vez (por exemplo: perfil do solicitante: agricultor, tipo de procedementos: subvencións, consellería: Medio Rural), xa que non son excluíntes, se ben debe terse en conta que o abano de resultados será maior canto menos se acoute a busca.

Exemplo de busqueda

Así mesmo a Comunidade Autónoma de Galicia dispón no enlace dun servizo de presentación electrónica de axudas.

ACCESO A PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA