Xunta de Galicia
Vostede está aquí:

Axudas Autonómicas

 

SUBVENCIÓNS PARA PROXECTOS DE EXPANSIÓN COMERCIAL

ORDE do 1 de agosto de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para proxectos de expansión comercial e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento IN228A).

 

SUBVENCIÓNS PARA A MODERNIZACIÓN, ESTABLECEMENTO DE NOVAS FÓRMULAS E MEDIOS DE COMERCIALIZACIÓN NO SECTOR COMERCIANTE RETALLISTA E ARTESANAL GALEGO. CONSELLERÍA

Orde do 1 de xuño de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a mellora de imaxe,acondicionamento e modernización dos establecementos comerciais retallistas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017. (Código de procedemento IN201H)

ORDE do 22 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a mellora de imaxe, modernización, establecemento de novas fórmulas e medios de comercialización no sector comerciante retallista e artesanal galego e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (código de procedemento IN201H).

Acceso directo para a cumprimentación

 Táboa das subvencións concedidas para a modernización, establecemento de novas fórmulas e medios de comercialización non sector comerciante retallista e artesanal galego (IN201H) (retallitastas e obradoiros).

Táboa das subvencións concedidas para a modernización, establecemento de novas fórmulas e medios de comercialización non sector comerciante retallista e artesanal galego (IN201H) (asociacións e federacións).

 

PREMIOS SMART COMMERCE DE GALICIA

ORDE do 1 de xuño de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se fai pública a convocatoria para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, dos premios Smart Commerce de Galicia 2017 (código de procedemento IN214C).

SUBVENCIÓNS PARA FOMENTAR A REMUDA COMERCIAL. CONSELLERÍA

ORDE do 22 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para fomentar a remuda comercial e se procede a súa convocatoria para o ano 2016 (código de procedemento IN216A).

 

SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DA COMERCIALIZACIÓN DA ARTESANÍA GALEGA E IMPULSO DA COMPETITIVIDADE DO SECTOR ARTESÁN

ORDE do 9 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento IN201G).

 

 

SUBVENCIÓN PARA ASOCIACIÓNS DE COMERCIANTES SEN ÁNIMO DE LUCRO.

 

ORDE do 22 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro, para a dinamización dos centros comerciais abertos e prazas de abastos de Galicia e se procede á súa convocatoria (código de procedemento IN219A).

ORDE do 7 de febreiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen ánimo de lucro para a dinamización dos centros comerciais abertos e prazas de abastos de Galicia, e se procede á súa convocatoria (IN219A).

 

SUBVENCIÓN PARA ASOCIACIÓNS E FEDERACIÓNS DE COMERCIANTES SEN ÁNIMO DE LUCRO DE ÁMBITO SUPRAMUNICIPAL

 

ORDE do 22 de decembro 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro de ámbito superior ao municipal ou federacións para a revitalización do comercio de proximidade e a incentivación do consumo a través do tícket de dinamización comercial, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento IN220A).

ORDE do 25 de abril de 2016 pola que se amplía a dotación orzamentaria da subvención convocada ao abeiro da Orde do 22 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro de ámbito superior ao municipal ou federacións para a revitalización do comercio de proximidade e a incentivación do consumo a través do tícket de dinamización comercial, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento IN220A).

ORDE do 7 de febreiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro de ámbito superior ao municipal ou federacións, para a revitalización do comercio de proximidade e a incentivación do consumo a través do tícket de dinamización comercial, e se procede á súa convocatoria (IN220A).

 

SUBVENCIÓNS A CONCELLOS DE GALICIA PARA A MODERNIZACIÓN DE EQUIPAMENTOS COMERCIAIS.

ORDE do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos concellos galegos para a mellora dos mercados municipais e prazas de abastos así como dos espazos do comercio non sedentario, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015 (código de procedemento IN223A).

ORDE de 12 de marzo de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos concellos galegos para a mellora dos mercados municipais e prazas de abastos, así como dos espazos do comercio non sedentario, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e procédese á súa convocatoria para o ano 2014 (código de procedemento IN223A).

ORDE do 2 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións aos concellos galegos para a creación de espazos activos de emprendemento comercial no medio rural e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento IN201I)

ORDE do 12 de abril de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos concellos galegos, ás asociacións e ás cooperativas de persoas praceiras dos mercados e prazas de abastos para a consecución de mercados de excelencia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento IN223A).

DAS BOLSAS DE FORMACIÓN NA D.X.C. PARA O ANO 2015

ORDE do 22 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das bolsas de formación na Dirección Xeral de Comercio e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (código de procedemento IN225A).

ORDE do 2 de febreiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das bolsas de formación na Dirección Xeral de Comercio e Consumo e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento IN225A)

Documentos relacionados

A Comunidade Autónoma dispón dunha guía, Guia del Ciudadano, na que se ofrece información clara e concisa das axudas e subvencións, de interese para o cidadán xestionadas polas diferentes consellerías.

As buscas poden realizarse utilizando os seguintes criterios:

   1. Materia.
   2. Perfil do cidadán ao que vai orientado o procedemento.
   3. Organismo responsable.
   4. Tipo de procedemento.

Tamén se poden utilizar varios criterios á vez (por exemplo: perfil do solicitante: agricultor, tipo de procedementos: subvencións, consellería: Medio Rural), xa que non son excluíntes, se ben debe terse en conta que o abano de resultados será maior canto menos se acoute a busca.

Exemplo de busqueda

 

ACCESO Á GUÍA DO CIDADÁN.

Así mesmo a Comunidade Autónoma de Galicia dispón no enlace dun servizo de presentación electrónica de axudas.

ACCESO A PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA