Xunta de Galicia
Vostede está aquí:

Tendas de conveniencia

 

INSTRUCIÓN do 15 de novembro de 2011, da Dirección Xeral de Comercio, sobre a expedición pola autoridade competente en materia de comercio da certificación acreditativa da condición de tenda de conveniencia para os efectos do previsto no artigo 4.b) da Lei 28/2005, do 26 de decembro, de medidas sanitarias fronte ao tabaquismo e reguladora da venda, a subministración, o consumo e a publicidade dos produtos do tabaco

Texto da Instrucción

Modelo de solicitud