Xunta de Galicia
Vostede está aquí:

Actualidade Comercial

 • 26 Marzo, 2019
  Hoxe se publica no Diario Oficial de Galicia a Orde pola que se regulan as bases para a concesión das subvencións para o impulso dunha rede de mercados excelentes de Galicia
  Máis información
 • 26 Marzo, 2019
  A Xunta destina 1M€ a impulsar a excelencia das prazas de abastos galegas
  A directora xeral de Comercio e Consumo, Sol Vázquez Abeal, informou hoxe aos praceiros de Pontedeume do novo programa para impulsar os Mercados Excelentes de Galicia, unha iniciativa que publica hoxe o Diario Oficial de Galicia (DOG) á que a Consellería de Economía, Emprego e Industria destina un millón de euros. As axudas, en concorrencia non competitiva, poderán solicitarse ata o 30 de setembro. Os concellos que conten cunha praza co distintivo de Mercado Excelente outorgado pola Xunta poderán obter apoios de ata 150.000 euros e un 50% do investimento. Entre outras actuacións, potenciarase o acondicionamento das instalacións, con iniciativas encamiñadas á mellora da imaxe, a instalación de sistemas de climatización, de sistemas de illamento térmico e/ou acústico que reduza o impacto de ruídos, ou o establecemento de sistemas de recollida de auga. Tamén se apoiará a creación e mellora de servizos para clientes, como a posta a disposición de carros da compra, a habilitación de espazos infantís ou salas de lactancia; o reparto a domicilio; a instalación de consigna frigorífica; ou o servizo de cociñado de produtos. Entre as actuacións subvencionables tamén se atopa a instalación de pantallas de información, servizo automático de quenda, planos de situación do edificio, rede Wifi e implantación ou actualización de páxinas web dirixidas a mellorar a comercialización dos produtos que conten con tenda online e pasarela de pagamento. A orde publicada hoxe no DOG tamén recolle apoios para mellorar a loxística e comercialización do produto, e para a creación ou mellora de aparcadoiros, para a conservación, mantemento, reposición e mellora das instalacións e dos equipamentos, e para a promoción e dinamización da praza de abastos e mercado. A Xunta financiará ademais actuacións formativas e de asesoramento dirixidas ao mentoring comercial, e os gastos das unidades xerenciais. Ademais, nas prazas de abastos que non dispoñan do selo de Mercado Excelente os concellos poderán obter axudas de ata 7.000 euros para a diagnose de situación e usos do mercado realizada por unha empresa de consultoría especializada, e ata 40.000 euros para actuacións de preparación para a obtención do selo de Mercado Excelente. Máis información
 • 20 Marzo, 2019
  Conde apela en Monforte á colaboración entre administracións e o tecido empresarial para impulsar a economía do rural galego
  O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, participou hoxe en Monforte nun networking con empresarios da zona para escoitar as súas propostas e informarlles sobre as diferentes liñas de axuda que ten en marcha a Xunta para apoiar a innovación, a dixitalización industrial, a internacionalización, a formación e o emprego. Na xuntanza destacou a importancia da colaboración entre administracións e o tecido empresarial para impulsar a economía do rural galego agradecendo ao Concello de Monforte a súa implicación para o desenvolvemento da xornada informativa. O conselleiro explicou na reunión os programas centrados no emprego e a formación, sinalando que hoxe mesmo se publicou no Diario Oficial de Galicia (DOG) a convocatoria das axudas de Emprega Parados de Longa Duración, unha iniciativa que conta cun orzamento de dous millóns de euros para apoiar a formación e contratación de desempregados pertencentes a este colectivo nas empresas galegas. A través desta iniciativa finánciase, dunha banda, cun bono formación ás persoas sen emprego para que poidan responder ás necesidades formativas do tecido empresarial e, por outra, ofrécense incentivos á contratación ás empresas impulsando a contratación indefinida ou inicial cunha duración mínima de 12 meses a xornada completa. O bono formación oscila entre os 2000 euros e os 4000 euros. Será de 2000 euros para a cualificación dos traballadores que son contratados de xeito inicial por 12 meses a xornada completa para que reciban unha formación mínima de 50 horas. Se o contrato é indefinido, o bono increméntase ata os 4000 euros e a formación mínima terá que acadar as 70 horas. En canto aos incentivos á contratación, as contías varían segundo o programa aínda que aumentarán nun 25% se a empresa conta con máis de 50 traballadores e cunha taxa de estabilidade igual ou superior ao 70%, e noutro 25% no caso de que a actividade pertenza a un sector estratéxico. As axudas base para a contratación de 12 meses a xornada completa dos parados de longa duración suman como mínimo 5000 euros, incrementándose ata os 10.000 euros se se trata dun contrato indefinido. Conde explicou que Emprega Parados de Longa Duración forma parte do programa Galicia Emprega, co que a Xunta apoia a formación e a contratación de mulleres, mozos e mozas, e persoas con capacidades diferentes ou en risco de exclusión, ademais de parados de longa duración. Do que se trata é de impulsar o traballo nos colectivos con máis dificultades para atopar un emprego. Nas catro liñas de axudas -Emprega Muller, Emprega Persoas con Capacidades Diferentes ou en Risco de Exclusión Social, Emprega Parados de Longa Duración e Emprega Xuventude- fináncianse os contratos asociados sempre á posibilidade de mellorar a formación. Comercio O titular de Economía referiuse tamén na reunión ás axudas para impulsar a modernización e dixitalización do comercio de proximidade. A convocatoria sairá publicada no DOG nas próximas semanas e lembrou que os beneficiarios poderán acceder a apoios para implantación de novas fórmulas de negocio, tanto en establecementos físicos como na rede. Este programa promoverá tamén a mellora da paisaxe das zonas comerciais, incentivando a homoxeneidade de deseño das fachadas de tres ou máis negocios. Referido tamén ao sector do comercio, e, en colaboración coa Federación Galega de Comercio, a Xunta está a traballar no e-ticket creando unha plataforma que permita substituír o tradicional ticket en papel por outro dixital, perdurable e máis sustentable. Durante este encontro, tamén se fixo referencia aos Concellos Emprendedores, que ofrecen máis simplificación administrativa, máis facilidades de acceso a solo industrial e máis incentivos fiscais. En Galicia contan con este distintivo un total de 121 concellos ao sumarse recentemente os municipios lucenses de Castro de Rei e A Pobra de Brollón. Deste xeito, na comarca de Terra de Lemos existen tres Concellos Emprendedores (Monforte e O Saviñao, ademais da Pobra de Brollón). Estes municipios desenvolven unha dobre aposta polo emprego e pola economía local porque, ademais de facilitarlle ao tecido produtivo vantaxes, teñen preferencia á hora de acceder a axudas da Xunta para impulsar o acceso ao mercado laboral, a formación e as enerxías renovables. Conde, para rematar, insistiu na importancia da cooperación para dar solucións ás necesidades do tecido produtivo, contribuír a configurar unha industria máis competitiva e que o mercado laboral sexa capaz de crear máis emprego estable e de calidade. Máis información
 • 20 Marzo, 2019
  A Xunta apoia a calidade e a innovación do comercio galego na entrega dos premios nacionais ao sector
  A directora xeral de Comercio e Consumo, Sol Vázquez Abeal, acompañou hoxe ao sector comercial galego na entrega dos Premios Nacionais de Comercio Interior, que se celebrou en Madrid na sede do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo. Na cerimonia, a asociación Compostela Monumental recibiu o Premio Nacional na categoría para centros comerciais abertos. Nesta mesma categoría, recibiu un áccesit Noia Histórica, mentres que o Concello de Vigo recolleu un áccesit dentro do premio a municipios. Máis información
 • 13 Marzo, 2019
  Conde avoga por que as cámaras de comercio continúen adaptando os seus servizos á realidade das empresas
  O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, avogou hoxe, durante o acto Démoslle unha volta á Cámara, celebrado na Cidade de Cultura, en Santiago de Compostela, por que as cámaras de comercio sigan apostando por adaptar os servizos que prestan á realidade empresarial. Neste sentido, lembrou que, nun momento de transformación tecnolóxica como o actual, as empresas precisan acompañamento, recursos e formación para gañar en competitividade. Ao mesmo tempo, incidiu na importancia de velar pola unidade e pola integración de todo o tecido produtivo para contar con cámaras de comercio máis fortes. Máis información
 • 12 Marzo, 2019
  A Xunta pon en marcha o primeiro Plan de inspección do comercio dixital
  A Consellería de Economía, Emprego e Industria vén de activar, mediante a súa publicación no Diario Oficial de Galicia (DOG), o primeiro Plan de inspección do comercio dixital, que velará polos dereitos dos consumidores e a seguridade dos produtos ofertados na rede. Búscase comprobar, a través da análise e inspección das páxinas web, o grao de cumprimento da legalidade vixente en materia de comercio e consumo. Ademais, impulsarase a mellora da información que recibe o consumidor a través de internet, tanto dos produtos ofrecidos como dos seus dereitos e obrigas; e velarase pola seguridade dos produtos ofertados na rede, verificando que cumpren todos os requisitos e garantías de seguridade para os seus usuarios. O plan, que responde a unha proposta do sector, e que redundará nunha maior seguridade xurídica de todos os axentes do mesmo, estará vixente durante todo o ano, e desenvolverano de xeito coordinado os servizos de inspección de Comercio e de Consumo. Realizaranse un total de 800 controis da información e publicidade en páxinas web, e recolleranse mostras dun mínimo de 70 produtos adquiridos a través da rede. Esta nova actuación complementa ao Plan de inspección comercial xeral, que tamén vén de publicarse no DOG, e que ten por obxecto a información aos comerciantes sobre a normativa de aplicación, así como a corrección dos incumprimentos, para mellorar a calidade do comercio galego e o servizo aos consumidores neste eido. No Plan, que se fixa o obxectivo de chegar a 1000 actuacións ao longo do ano, establécese unha campaña informativa sobre normativa comercial, na que os establecementos terán un prazo para emendar as infraccións detectadas. No tocante ás campañas de control do cumprimento da normativa, estarán centradas nas promocións de vendas (rebaixas, liquidacións e descontos); os prezos e os medios de pagamento; a devolución de productos, os horarios comerciais, e o control de actividades comerciales en establecementos que non dispoñan da autorización comercial autonómica, cando esta fóra preceptiva. Do mesmo xeito, realizaranse tamén verificacións do cumprimento das subvencións outorgadas no ano 2018. Ademais das inspeccións planificadas, a inspección comercial tamén realizará inspeccións no caso de ter coñecemento ou indicios da existencia de feitos que poidan ser constitutivos de infracción administrativa. Trátase do quinto Plan anual de inspección comercial trala aprobación a finais de 2014 do decreto polo que se desenvolve regulamentariamente o papel da inspección de comercio de Galicia, regulada na Lei 13/2010 de Comercio Interior de Galicia. Este decreto contempla a posta en marcha de plans anuais de inspección co obxectivo de maximizar a eficacia e eficiencia da actividade inspectora que xa se viña desenvolvendo, e potenciando a actuación da inspección de comercio na súa vertente de apoio e asesoramento ao sector; así como o seu labor preventivo para corrixir determinados incumprimentos e mellorar aspectos da súa actividade en beneficio das persoas consumidoras. Neste sentido, cabe sinalar que dentro da campaña informativa incluída no Plan de Inspección Comercial para 2018 se logrou un 93% de cumprimentos na segunda visita de comprobación. Máis información
 • 28 Febreiro, 2019
  A Xunta impulsa a nova plataforma de venda en liña da Federación de Prazas de Abastos de Galicia
  A directora xeral de Comercio e Consumo, Sol Vázquez Abeal, participou hoxe en Sanxenxo (Pontevedra) na presentación da plataforma de venda en liña da Federación de Prazas de Abastos de Galicia (Fepragal), unha iniciativa posta en marcha co apoio da Xunta que permite adquirir a través de internet os produtos dos mercados e recibilos en calquera punto da Península en 24 horas. Esta tenda online bota a andar con catorce praceiros e praceiras das provincias da Coruña e Pontevedra aos que se irán sumando máis profesionais e produtos dos mercados asociados a Fepragal, federación na que se integran as prazas de abastos de Sanxenxo, Portonovo, O Grove, Vilanova de Arousa, Cangas, Moaña, Bueu, Pontevedra, Baiona e Lalín, na provincia de Pontevedra; e Monte Alto, Elviña, As Conchiñas e San Agustín, na cidade da Coruña, ademais de Padrón (A Coruña). Esta iniciativa enmárcase na aposta da Xunta por impulsar a calidade e a competitividade das prazas de abastos galegas, potenciando estas infraestruturas comerciais como espazos de emprendemento e de dinamización económica, adaptados aos novos hábitos dos consumidores e vinculados ao territorio. Un dos grandes retos do Plan estratéxico de impulso ao Comercio de Galicia, co que a Administración autonómica busca modernizar e incrementar a competitividade do comercio de proximidade galego, é o impulso ao smart commerce e o comercio electrónico, aproveitando as oportunidades que a dixitalización achega ao sector para ofrecer novos servizos aos consumidores. Máis información
 • 27 Febreiro, 2019
  Hoxe publícase a Orde de subvencións aos obradoiros artesáns para incentivar a realización de acordos de formación de aprendices, e se convocan para o ano 2019
  ORDE do 12 de febreiro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións aos obradoiros artesáns para incentivar a realización de acordos de formación de aprendices, e se convocan para o ano 2019 (código de procedemento IN201K). Máis información
 • 25 Febreiro, 2019
  A Xunta activará nas vindeiras semanas un programa de axudas por valor de 3,8M€ para a dixitalización e a modernización do pequeno comercio
  facebook twitter Compartir O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, avanzou hoxe que a Xunta activará nas vindeiras semanas un programa de axudas por valor de 3,8 millóns de euros para impulsar a dixitalización e a modernización de empresas comerciais e artesanais. Así o adiantou nun encontro networking con autónomos e emprendedores dos concellos da Mariña e de Foz, organizado en colaboración co Concello de Foz e Federación de Comerciantes da Mariña. O conselleiro salientou que, con este novo paquete de axudas ao comercio, os beneficiarios poderán desenvolver proxectos de modernización integral de locais ou implantar novas fórmulas de comercialización. En total, dixo, este ano a Xunta vai destinar 14,6 millóns de euros de xeito específico a este sector para beneficiar a máis de 6000 establecementos. Como novidade, resaltou que se destinarán máis de 600.000 euros a promover a ecoinnovación, buscando a sustentabilidade ambiental e aposta por un sector comercial ligado ao coidado do contorno. Activarase outra partida de 500.000 euros para a creación de laboratorios dixitais que permitirán asesorar e guiar ao sector no proceso de dixitalización. E seguirase colaborando activamente coas federacións e asociacións de comerciantes, que desenvolven un papel clave na posta en marcha de estratexias e actuacións conxuntas. Conde destacou que o comercio está a vivir un momento de fondos cambios no que o comercio de proximidade ten que dar resposta ás novas demandas e preferencias dos consumidores, achegando novos servizos e produtos. Este sector, dixo, é un dos principais activos económicos da Mariña. Acceso a solo industrial Na súa intervención, asegurou que o obxectivo da Xunta é seguir avanzando na simplificación administrativa, nos incentivos fiscais para favorecer o acceso a solo industrial e, tamén, en diversas axudas económicas para impulsar a transformación dixital das pemes galegas. Adiantou, así, que no vindeiro mes de marzo o Goberno galego xa terá en marcha ata 30 ordes de axuda á disposición dos empresarios, autónomos, comerciantes e desempregados galegos, que suman máis de 100 millóns de euros. Conde puxo de relevo como, en virtude da Lei de implantación empresarial, o feito de ser Concello Emprendedor supón máis vantaxes á hora de acceder a axudas autonómicas que repercutan sobre o desenvolvemento económico local. Nese sentido, precisou que cinco municipios da comarca contan coa distinción de Concello Emprendedor: O Vicedo, Xove, Cervo, Barreiros e Mondoñedo. E que son, en total, 17 municipios da provincia de Lugo os que están considerados coma tal. No tocante ás facilidades que esta lei establece para acceder a solo industrial, sinalou que a Xunta está a ofrecer máis de 1,25 millóns de metros cadrados de solo empresarial en Galicia con bonificacións que, no caso da Mariña, chegan ao 50 por cento no prezo de venda. Nesta comarca, agregou, a través do concurso público que ten activado Xestur, as empresas poden presentar as súas ofertas para acceder a 15 parcelas no parque empresarial de Cervo, cunha superficie de máis de 27.800m², e a 14 parcelas en Viveiro que suman preto de 38.000m². En total, máis de 65.000m² repartidos en 29 parcelas. Ademais, indicou que o Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) dispón de solo empresarial en Lourenzá susceptible de ser adxudicado en calquera momento en réxime de compravenda bonificada ou en dereito de superficie. Conde concluíu asegurando que, entre as principais liñas de axuda que xa están publicadas no DOG figuran os apoios para a promoción do emprego autónomo; o programa Galicia Inviste, cun orzamento de 9 millóns de euros para achegar financiamento ás pemes; as axudas para dixitalización, que van mobilizar 50 millóns de euros; ou as do programa Reforma TUR 2019, dotadas con 3 millóns de euros, para a modernización dos establecementos hoteleiros. Máis información
 • 04 Febreiro, 2019
  A Xunta destina máis de 193.000 euros para a dixitalización e modernización de 50 comercios da provincia de Ourense
  A delegada territorial da Xunta en Ourense, Marisol Díaz Mouteira, destacou os máis de 193.000 euros que a Consellería de Economía, Emprego e Industria, en 2018 destinou ao comercio da provincia de Ourense co obxectivo da súa dixitalización e modernización. Fíxoo na visita que realizou a ‘Carmen Rey’ un dos comercios beneficiarios emprazado na rúa Parque de San Lázaro da cidade das Burgas. Na visita estivo acompañada do xefe territorial deste departamento autonómico, Santiago Álvarez González. Este comercio desenvolveu, ao abeiro deste programa de axudas e coa achega de 11.450 euros, un proxecto de modernización integral do seu local cuxo orzamento acadou os 22.900 euros Díaz Mouteira explicou que o obxectivo destas axudas é impulsar a transformación dixital do sector comercial e artesanal de cara a súa adaptación ás novas tendencias do mercado e para que sexan un motor de crecemento das vilas galegas. “Dado que o comercio é unha actividade en constante evolución, os comerciantes teñen que actualizarse de xeito continuo e adaptarse ás novas tecnoloxías e aos cambios nos hábitos de compra dos clientes”, indicou a delegada territorial. Na provincia ourensá son 50 os beneficiarios destas axudas, dos que 47 son comercios e 3 son obradoiros artesanais. A maioría deles, 26 pertencen á cidade, e o resto están emprazados en Allariz, Avión, Bande, O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Celanova, Entrimo, A Rúa, Verín, Viana do Bolo e Xinzo de Limia. Grazas a este programa, 40 desenvolverán actuacións de implantación ou actualización de páxinas web comerciais e de mellora da imaxe en liña. Ademais, poñeranse en marcha 9 iniciativas centradas na loxística dixital ou a implantación de packaging para venda en liña. Doutra banda, activaranse 15 proxectos de ferramentas de xestión, e modernizaranse 8 locais. Ademais, a través desta mesma orde de axudas, 9 dos comercios beneficiarios contaron co asesoramento dun xestor de redes sociais para desenvolver novas fórmulas de promoción e comercialización en internet, no marco do programa de Social Commerce que se desenvolve en colaboración coa Federación Galega de Comercio. O obxectivo desta iniciativa é potenciar a presenza do comercio galego de proximidade nas redes sociais, impulsando a súa conexión co cliente e creando novas redes de fidelización e imaxe de marca. O investimento subvencionable, segundo o tipo de apoio solicitado, pode ir dos 1000 aos 5000 euros no caso de dixitalización e entre os 15.000 e os 30.000 no caso de actuacións de modernización. A porcentaxe de axuda é en todos os casos do 50%. Estas axudas enmárcanse no Plan Estratéxico de Impulso ao Comercio de Galicia, que ten entre os seus retos o establecemento dun novo modelo de comercio intelixente que sitúe ao cliente no centro da súa estratexia aproveitando todos os recursos á súa disposición. Na actualidade a Xunta está a traballar na próxima convocatoria destas axudas e prevese a publicación da Orde de axudas correspondente a 2019 ao longo deste primeiro trimestre do ano. Máis información
 • 01 Febreiro, 2019
  A Xunta destaca en Pontevedra o papel do asociacionismo comercial na dinamización do comercio de proximidade
  A directora xeral de Comercio e Consumo, Sol Vázquez Abeal, salientou hoxe en Pontevedra o papel do asociacionismo comercial na dinamización do comercio de proximidade, impulsando a posta en marcha de iniciativas conxuntas para atraer clientela e achegarlle novos servizos. Vázquez Abeal participou na inauguración de Stock Pontevedra, un evento organizado polo centro comercial urbano Zona Monumental que durante toda a fin de semana reunirá no recinto feiral de Pontevedra un total de 58 expositores con ofertas de moda, fogar e decoración. O apoio ao asociacionismo comercial é un dos eixos, que o ano pasado concedeu máis dun millón de euros en axudas a federacións de comerciantes, centros comerciais abertos e asociacións de praceiros da provincia de Pontevedra, entre os que se atopa Zona Monumental. Máis información
 • 28 Xaneiro, 2019
  A Xunta informa aos empresarios do polígono do Tambre das axudas dispoñibles para impulsar a actividade económica e industrial
  Santiago de Compostela, 28 de xaneiro de 2019.- O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, estivo hoxe no polígono do Tambre -formado por 400 empresas e 6.500 traballadores directos e indirectos- nun networking co tecido empresarial para informar sobre as medidas que a Xunta ten en marcha e as que activará ao longo deste ano co obxectivo de impulsar a actividade económica e industrial da comarca. A xuntanza forma parte da rolda de contactos que está a levar a cabo o conselleiro co tecido empresarial galego para coñecer de primeira man as súas necesidades e intercambiar propostas para seguir impulsando a competitividade industrial. O obxectivo destes encontros é que ningún autónomo, empresa ou emprendedor teña que renunciar aos seus plans por falta de información ou de apoio. Conde destacou que a Consellería activará durante o primeiro trimestre deste ano esta axudas que suman máis de 100M€ vinculadas a diversos campos como as novas tecnoloxías, a internacionalización empresarial, a promoción da eficiencia enerxética, a modernización do comercio local, a mellora das infraestruturas nos parques empresariais e o acceso ao solo industrial, o impulso do emprego e o fomento do emprendemento e a atención aos autónomos. O conselleiro fixo fincapé nos programas relacionados co emprego, como as Unidades Formativas nas Empresas, que acaba de ampliar o prazo de solicitude ata o 11 de febreiro, e que busca formar a 2000 persoas cun investimento de 3,5M€; tamén se acaba da abrir unha nova liña de apoios para a promoción do emprego autónomo que inclúe a contratación indefinida de persoas asalariadas e a consolidación de pemes de nova creación e de base tecnolóxico cun orzamento total de 14M€; tamén se referiu a outros programas cos prazos de solicitude xa abertos como o Galicia Inviste, que con nove millóns de euros busca apoiar 140 novas pemes; as axudas para a mellora das infraestruturas dos parques empresariais e a creación de viveiros industriais e as do Igape para impulsar a dixitalización das pemes galegas, estas últimas cunha mobilización prevista de máis de 13 millóns. Neste último senso, o polígono do Tambre conta con infraestruturas avanzadas de banda ancha de máis de 100Mbps, imprescindible para poder traballar coas tecnoloxías máis avanzadas. Conde explicou que a Xunta apoiará, neste parque, o polo da biotecnoloxía e da madeira, dous sectores estratéxicos que contan na cidade cunha gran capacidade instalada. Así mesmo, salientou que xa están aprobados os apoios para impulsar a eficiencia enerxética en fogares, nas empresas do sector industrial, servizos e no agrícola que mobilizarán máis de 24 millóns. Tamén lembrou que hoxe se publica no Diario Oficial de Galicia o programa Reforma TUR 2019 con 3M€ este ano para axudar a 500 establecementos hoteleiros a realizar investimentos que melloren os seus servizos de cara ao Xacobeo 2021 e que mobilizará 24M€ entre pemes e autónomos da construción. Para rematar, o titular de Economía puxo en valor a Lei de implantación empresarial, lembrando que facilita ao máximo a actividade das empresas a través da simplificación administrativa e con bonificacións fiscais que se amplían no caso de que as compañías estean asentadas en Concellos Emprendedores. Na provincia da Coruña existen na actualidade un total de 28 concellos, entre os que non figura Santiago de Compostela pero si varios da comarca: Ames, Boqueixón, Val do Dubra e Vedra. Máis información
 • 23 Xaneiro, 2019
  A Xunta achega aos empresarios de San Cibrao das Viñas os apoios que pon á súa disposición para impulsar os negocios locais
  O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, mantivo hoxe no polígono de San Cibrao das Viñas -formado por 320 empresas e 8000 traballadores directos e indirectos- unha xuntanza co tecido empresarial para darlle a coñecer as medidas que o Goberno galego ten en marcha e as que activará ao longo deste ano co obxectivo de impulsar os negocios locais e dinamizar a actividade económica da comarca. A xuntanza forma parte da rolda de contactos que está a levar a cabo o conselleiro co tecido empresarial galego para coñecer de primeira man as súas necesidades e intercambiar propostas para seguir impulsando a competitividade industrial. O obxectivo destes encontros é que ningún autónomo, empresa ou emprendedor teña que renunciar aos seus plans por falta de información ou de apoio. Conde destacou que a Consellería activará ao longo deste ano medidas vinculadas a diversos campos como as novas tecnoloxías, a internacionalización empresarial, a promoción da eficiencia enerxética, a modernización do comercio local, a mellora das infraestruturas nos parques empresariais e o acceso ao solo industrial, o impulso do emprego e o fomento do emprendemento e a atención aos autónomos. Neste sentido, destacou que durante o primeiro trimestre deste ano esta previsto activar axudas que suman máis de 100M€. O conselleiro tamén se referiu a programas cos prazos de solicitudes xa abertos como o Galicia Inviste, que con nove millóns de euros busca apoiar 140 novas pemes; as axudas para a mellora das infraestruturas dos parques empresariais e a creación de viveiros industriais e as do Igape para impulsar a dixitalización das pemes galegas, estas últimas cunha mobilización prevista de máis de 13 millóns. Neste último senso, San Cibrao das Viñas conta con infraestruturas avanzadas de banda ancha de máis de 100Mbps, imprescindible para poder traballar coas tecnoloxías máis avanzadas. Así mesmo, salientou que xa están aprobados os apoios para impulsar a eficiencia enerxética en fogares, nas empresas do sector industrial, servizos e no agrícola que mobilizarán máis de 24 millóns. No eido do emprendemento destacou a rede de aceleradoras galegas que, agrupada na plataforma StartIN Galicia, xa leva impulsado 900 proxectos e da que forma parte o coworking de San Cibrao das Viñas para o que aínda está aberta a nova convocatoria. Para rematar, o titular de Economía puxo en valor a Lei de implantación empresarial, lembrando que facilita ao máximo a actividade das empresas a través da simplificación administrativa e con bonificacións fiscais que se amplían no caso de que as compañías estean asentadas en Concellos Emprendedores. Na provincia de Ourense existen na actualidade un total de 55 concellos, entre os que figura San Cibrao das Viñas. Máis información
 • 16 Xaneiro, 2019
  Conde inicia en Vilagarcía unha rolda de xuntanzas co tecido local empresarial para informar sobre o mapa de apoios da Xunta ás pemes
  O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, iniciou hoxe en Vilagarcía unha rolda de xornadas co tecido local empresarial para escoitar as súas propostas e dar a coñecer o mapa de apoios da Administración Autonómica para impulsar a súa actividade ao longo deste ano 2019. Estas axudas teñen como principal obxectivo dar resposta ás necesidades dos emprendedores. Na xuntanza celebrada hoxe, que contou para o seu desenvolvemento coa colaboración da Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía e da Federación Comarcal de Empresarios de Arousa (FECA), o titular de Economía sinalou que as axudas autonómicas para 2019 se centran en apoiar a incorporación de novas tecnoloxías ás pemes galegas, impulsar a súa internacionalización e promoción da eficiencia enerxética, así como fomentar o emprendemento, a modernización do comercio local, a mellora das infraestruturas nos parques empresariais e o acceso ao solo industrial. Así mesmo, indicou que a Consellería de Economía, Emprego e Industria busca con estes apoios impulsar de xeito especial o emprego local, lembrando que o paro baixou en Vilagarcía no 2018 un 10,17% con respecto a 2017 e na comarca do Salnés un 10%. Así, neste mesmo mes de xaneiro, a Xunta xa publicou no Diario Oficial de Galicia (DOG) axudas por valor de 40 millóns de euros entre as que se atopan os apoios do Igape para impulsar a dixitalización das pemes galegas cun orzamento de 5 millóns e unha mobilización prevista de máis de 13 millóns. Esta iniciativa, tal e como explicou o conselleiro, forma parte dun paquete máis amplo que se irá convocando en vindeiras semanas para que a tecnoloxía dixital siga avanzando na industria e empresas galegas. Con este paquete de apoios estímase unha mobilización de 70 millóns de euros. Así mesmo, xa se abriu o prazo de solicitude das axudas para mellorar as infraestruturas dos parques empresariais e para a creación de viveiros industriais, que contan cun orzamento de 5,5 millóns de euros. Con respecto ao primeiro dos programas, o prazo de inscrición remata o próximo 11 de febreiro. O prazo de solicitude das axudas para financiar a creación de viveiros industriais abriuse hoxe mesmo e rematará o 15 de febreiro. Conde, ademais, salientou os apoios xa aprobados para impulsar a eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industrial, servizos e no agrícola que mobilizarán máis de 24 millóns. No eido da dixitalización, o conselleiro lembrou que os parques empresariais do Pousadoiro, Bamio e Trabanca contan cunha rede ultrarrápida de máis de 100Mbps, un xeito imprescindible para que as empresas poidan traballar con tecnoloxías máis avanzadas. Para rematar, o titular de Economía puxo en valor que Vilagarcía conta cun tecido empresarial consolidado que factura en conxunto máis de 65 millóns de euros. Lembrou, ademais, que a localidade arousá é un Concello Emprendedor, polo que comparte o espírito da Lei de implantación empresarial da Xunta de poñer facilidades administrativas e fiscais á actividade industrial Máis información
 • 16 Xaneiro, 2019
  A Xunta apoia o traballo do centro comercial aberto das Travesas de Vigo para dinamizar o comercio de proximidade
  A directora xeral de Comercio e Consumo, Sol Vázquez, participou hoxe na entrega do premio da campaña de Nadal do Centro Comercial Aberto (CCA) As Travesas de Vigo. A persoa galardoada recibiu 300 euros en cheques regalos para consumir nos comercios asociados a este CCA. A entrega do galardón tivo lugar no establecemento Dicus Vigo, onde o premiado realizou a súa compra. A Consellería de Economía, Emprego e Industria apoiou en 2018 aos centros comerciais abertos de Vigo e prazas de abastos cun máis de 177.000 euros. O CCA das Travesas, en concreto, recibiu unha axuda de 40.000 euros. Máis información
 • 08 Xaneiro, 2019
  Hoxe publícase no DOG a Orde pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das bolsas de formación na Dirección Xeral de Comercio e Consumo
  ORDE do 12 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das bolsas de formación na Dirección Xeral de Comercio e Consumo e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento IN225A). Máis información
 • 26 Decembro, 2018
  A Xunta apoia a celebración da 34 edición de Ofeitoaman en Vigo como a feira de artesanía de referencia no Nadal en Galicia
  A directora xeral de Comercio e Consumo, Sol Vázquez, acompañada do delegado territorial da Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves, achegouse esta mañá ata Vigo para visitar a 34 edición de Ofeitoaman, a feira de artesanía máis emblemática do Nadal en Galicia. No evento, que se celebra ata o 5 de xaneiro, participan un total de 25 obradoiros pertencentes á marca Artesanía de Galicia, especializados en oficios como a xoiaría, o coiro, a cerámica, o téxtil, a elaboración de calzado e de zocos, a talla en madeira ou a aplicación do oficio tradicional das colareiras aos complementos. A mostra complétase coa participación dun obradoiro especializado no téxtil procedente do Norte de Portugal. Ofeitoaman está organizada pola Asociación Galega de Artesáns (AGA) que contou co apoio da Administración autonómica para o seu desenvolvemento a través das axudas para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán. A Xunta concedeu á asociación 30.000 euros para a organización deste evento e da feira Mostrart, que se celebrou o pasado verán na cidade da Coruña. Os expositores galegos de Ofeitoaman son obradoiros rexistrados no Rexistro Xeral da Artesanía de Galicia, e presentan obras acollidas baixo a marca oficial Artesanía de Galicia, que garante a súa cualificación e orixe. Este ano, ademais dos expositores habituais, participan por primeira vez cinco novos obradoiros: Anudo (A Coruña), que realiza complementos de moda; Chorima (O Porriño), especializado en marroquinería; Como Cuando (Vigo) coa súa obra en cerámica; Le Chanelas (Vigo), que deseña roupa artesanal; e Verdecima (Mos), especializado en madeira tallada. Así mesmo, cóntase coa participación doutros artesáns que repiten experiencia doutros anos, como Zimzelatum (Gondomar), Varo Caride (Vigo), Taller Sur (Marín), Sánchez-Cano Orfebres (Vigo), Rosa Higuero (Cabanas), Rosa Fraiz (Vilagarcía de Arousa), PazNavas (A Coruña), Montse Betanzos (O Grove), Mico Deseño Textil (Vigo), Mario López (Vigo), Laia Zapateiros (Melide), Joyas de Papel (Nigrán), Flecharte e Bruxarte (Vigo), Elena Ferro (Vila de Cruces), Coas Mans Artesanía (Silleda), Cabuxa (Tui), Ardentía (A Coruña), Cerámica Ferreira (Vigo) e Artesave, de Vila do Conde (Portugal). A feira supón unha proposta de mercado de nadal monográfico, no que os obradoiros participantes presentan as súas creacións orixinais directamente ao público, como unha alternativa cargada de autenticidade, fronte a outros agasallos máis convencionais. Toda a información sobre os expositores con enlaces as súas webs pode consultarse na web da feira. A feira permanecerá aberta na zona exterior do Centro Comercial A Laxe, fronte á Estación Marítima, ata o día 5 de xaneiro, e pechará os días 25 de decembro e 1 de xaneiro. O horario de visita é de 11,00 horas a 14,00 horas e de 16,30 horas a 21,00 horas (os días 24 e 31 pechará ás 18,30 horas) Máis información
 • 20 Decembro, 2018
  Hoxe se publicou no Diario Oficial de Galicia a resolución de concesión dos premios do comercio galego convocados pola Orde do 31 de xullo de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 13 de agosto)
  RESOLUCIÓN do 10 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Comercio e Consumo, pola que se publica a concesión dos premios do comercio galego convocados pola Orde do 31 de xullo de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 13 de agosto). Máis información
 • 13 Decembro, 2018
  A Xunta impulsa a compra de Artesanía de Galicia este Nadal como un agasallo único e de calidade
  A directora xeral de Comercio e Consumo, Sol Vázquez, acompañada pola xerente da Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, convidou hoxe á cidadanía a comprar Artesanía de Galicia este Nadal como un “agasallo único e de calidade”. Nunha visita ao obradoiro compostelán Noroeste, Vázquez Abeal presentou a imaxe coa que se achega de cara ás próximas festas unha visión contemporánea, actual e diferenciada do sector. A iniciativa é un adianto da próxima campaña de imaxe da marca Artesanía de Galicia, coa que se busca achegar unha visión fresca e contemporánea do sector artesán galego, un escaparate da heteroxeneidade do sector e da súa alta calidade, ao tempo que se busca animar a sociedade a valorar a artesanía tradicional galega e a incorporala á súa vida diaria tanto nos espazos de decoración como no relacionado coa moda persoal. A campaña estará composta de diferentes escenas onde as protagonistas serán as pezas feitas e deseñadas en Galicia polos profesionais do sector artesán, como é o caso desta primeira imaxe, inspirada na época do Nadal e orientada a animar a sociedade a que Artesanía de Galicia estea presente tanto nos agasallos coma na decoración dos fogares e dos eventos festivos típicos deste momento do ano. Nesta primeira imaxe aparecen representados oficios como a carpintería de ribeira, a elaboración de redes, a marroquinería, a olería e a cerámica, a forxa, a cestería contemporánea, o téxtil ou a tornaría de madeira. O resultado é unha imaxe actual e contemporánea dunha escena inspirada na época do Nadal, á que lle seguirán outras imaxes que se irán publicando ao longo do ano e nas que se ofrecerán propostas de usos de diferentes pezas en diversos ambientes e situacións. Nova normativa da marca No acto, celebrado no espazo de Noroeste Obradoiro – gañador do Premio Artesanía de Galicia 2016 – a directora xeral de Comercio e Consumo falou tamén da nova normativa da marca Artesanía de Galicia, coa que se ofrece unha imaxe máis actual e máis acorde coas necesidades dos obradoiros artesanais galegos, ao tempo que se avanza na simplificación administrativa para autorizar o uso deste distintivo. Coa actualización da normativa, publicado o mes pasado no Diario Oficial de Galicia, a Xunta avanza na simplificación administrativa e afianza a presenza da marca na comercialización de produtos artesáns, ao tempo que permite reforzar esta distintivo e o seu recoñecemento como un sinónimo de calidade e prestixio. Así, actualízase o manual de uso da marca, con novos deseños de packaging e cun novo deseño de etiquetas intelixentes que levarán incorporado un sistema de código QR con información dixital sobre a persoa artesá e o produto, o proceso de elaboración, e os materiais. Tamén se introducen elementos de identificación e sinaléctica para feiras e outros eventos artesanais, así como a regulación dos elementos de sinalización dixital. Máis información
 • 12 Decembro, 2018
  A praza de abastos de Tomiño convértese na primeira en contar co selo de mercado excelente que outorga a Xunta
  O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, entregou hoxe á praza de abastos de Tomiño o distintivo de Mercado Excelente, converténdose así no primeiro en contar con este selo que outorga a Xunta. Conde sinalou que se trata dun recoñecemento ao traballo colectivo, salientando o esforzo das distintas partes implicadas. Así, apuntou que o Concello que apostou por estas instalacións, contando cun apoio da Xunta de máis de 400.000 euros, e resaltou de xeito especial a implicación dos praceiros e praceiras, que coa súa profesionalidade converten o mercado tomiñés nun emblema de calidade e excelencia. Do mesmo xeito, subliñou o respaldo da cidadanía, que comprando no mercado día a día potencia un punto de encontro no que o comercio, a gastronomía e as actividades de ocio van da man, e un centro de negocios no que pemes e autónomos desenvolven a súa actividade de forma competitiva, creando riqueza e emprego. A praza de Tomiño acada o selo de Mercado Excelente pola súa resposta aos retos de modernización e innovación sen perder a súa autenticidade e tradición, así como pola proximidade e o trato personalizado. Á hora de conceder este recoñecemento, a Xunta valorou catro grandes áreas: a imaxe do mercado, instalacións e accesibilidade; a organización, unidade de xestión e profesionalidade dos praceiros e praceiras; a atención ao cliente e a prestación de servizos; e a implicación e integración do mercado na vida social do concello. Francisco Conde sinalou que, para que máis prazas de abastos avancen neste camiño, o próximo ano a Consellería de Economía, Emprego e Industria porá en marcha unha nova orde de axudas na que os Mercados Excelentes terán preferencia. Ademais, sinalou que no vindeiro 2019 as prioridades da Xunta en materia de comercio seguirán sendo a dixitalización e a innovación do sector. A este ámbito destinarase preto dun 12% máis no orzamento, o que permitirá a posta en marcha de novas iniciativas como os laboratorios dixitais, que asesorarán e guiarán aos comerciantes. Este incremento no orzamento tamén posibilitará incidir en aspectos como a ecoinnovación, buscando a sustentabilidade ambiental do sector. Neste ámbito, sinalou que se vai buscar a colaboración das asociacións de comerciantes das prazas de abastos para a utilización de ecoenvases, o que permitirá incidir aínda máis na vinculación co territorio que teñen estas instalacións. Máis información

 • Páxina 4 de 84

 • Mostrando do 61 ao 80 dun total de 1672 rexistros